APPLETON ATX


APPLETON A.T.X. je kompanija osnovana 1926. godine u Parizu.
Konstantni razvoj kompanije i pridruživanje manjih firmi
je doveo ATX do statusa firme prepoznatljive po izuzetnom
kvalitetu proizvoda i originalnim rešenjima.
Od 1994. godine sertifikovana je po ISO 9001 standardu.
Danas je APPLETON A.T.X. deo EMERSON grupe, jedne od najvećih energetskih
kompanija u svetu, a APPLETON A.T.X. oprema se distribuira putem
odeljka kompanije E.G.S.

www.egsatx.com