Konsalting


Konsalting je deo naših svakodnevnih aktivnosti kako
kod planiranja novih instalacija, tako i kod upotrebe postojećih.
Znanje stečeno preksom, ali i intenzivnim obrazovanjem
i usavršavanjem delimo sa klijentima.