PREKIDAČI U KUĆIŠTU U ZAŠTITI EEx d NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

prekidaci EEx d

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
EEx d IIC
T6-T5
T=85 °C
IP66
IK10
PDF
Prekidači
Snaga
Uvodnik
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
jednopolni(changeover)
10A
M20
1.10
093506
pdf
dvopolni(changeover)
10A
M20
1.10
093507
pdf
dvopolni(changeover)
16A
M20
1.10
093529
pdf
tropolni(changeover)
16A
M20
1.10
093530
pdf
četvoropolni(changeover)
16A
M20
1.10
093531
pdf
jednopolni(changeover)
10A
M25
1.10
093504
pdf
dvopolni(changeover)
10A
M25
1.10
093505
pdf
dvopolni(changeover)
16A
M25
1.10
093526
pdf
tropolni(changeover)
16A
M25
1.10
093527
pdf
četvoropolni(changeover)
16A
M20
1.10
093528
pdf
dvopolni(changeover)
32A
M25
2.70
093544
pdf
tropolni(changeover)
32A
M25
2.70
093545
pdf
četvoropolni(changeover)
32A
M25
2.70
093546
pdf

UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE  U  ZAŠTITI EEx  „d“ – NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC
EC
II2 G/D
EEx d IIC
T6
T=80 °C
IP66
IK10
 
PDF
 
Kontakt
Uvodnik
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sa dva mesta
START
(NO+NC)
M20
0.90
093881
pdf
NUŽNO STOP
(NO+NC)
M20
1.10
093887
pdf
START-STOP
(NO+NC)
M25
1.00
093890
pdf
 
Sa tri mesta
START-STOP- CRVENA LAMPA
(NO+NC)
M20
3.20
093891
pdf
RUČNI JAVLJAČ- POŽARA
(NO+NC)
M25
1.20
093818
pdf
KRAJNJI PREKIDAČ
(NO+NC)
M20
1.10
093807
pdf

KUĆIŠTA ZA UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE U  ZAŠTITI EEx  „d“ – NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
EEx d IIB
T6-T5-T4
T=85-100 °C
IP66
IK10
PDF
Materijal
Uvodnik
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sa dva otvora
ZA DVE FUNKCIJE
aluminijum
M20
2.30
093158
pdf
 
Sa tri otvora
ZA TRI FUNKCIJE
aluminijum
M20
3.10
093159
pdf
ZA TRI FUNKCIJE SA AMPERMETROM
aluminijum
M20
3.10
093160
pdf
 
Sa više otvora
ZA ŠEST FUNKCIJA
aluminijum
M20
13.30
093161
pdf
ZA KOMPAKT KAMERU
aluminijum
M20
3.50
093151
pdf

ELEMENTI ZA UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE U  ZAŠTITI EEx  „d“ – NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC
EC
II2 G/D
EEx d IIC
IP66
IK10
PDF
Element (montaža na dno kućišta)
Masa (kg)
Kontakt
Kat.br.
 
 
Taster-zeleni
0.02
NO
093918
pdf
Taster-crveni
0.02
NC
093919
pdf
Taster pečurkasti-crveni
0.02
NC
093920
pdf
Taster pečurkasti-crveni sa ključem
0.02
NC
093922
pdf
Ručka izbornog prekidača
0.02
NO
094007
pdf
 
Kontakti
NO kontakt
0.01
093923
pdf
NC kontakt
0.01
093924
pdf
 
Signalne lampe
Napon (V)
 
Crveni indikator
0.06
230
093935
pdf
Zeleni indikator
0.06
230
093936
pdf
Beli indikator
0.06
230
093937
pdf
Žuti indikator
0.06
230
093953
pdf
Plavi indikator
0.06
230
093938
pdf
 
Prekidači
Snaga
 
Jednopolni
0.30
10A
094064
pdf
Dvopolni
0.30
10A
094065
pdf
Četvoropolni
0.30
10A
094066
pdf
Jednopolni changeover I-II
0.30
16A
093903
pdf
Jednopolni changeover I-0-II
0.30
16A
093904
pdf
Ručka za prekidač
094000
pdf

ELEMENTI ZA UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE U  ZAŠTITI EEx  „d“ – NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
EEx d IIC
IP66
IK10
PDF
Element (montaža na vrata kućišta)
Masa (kg)
Kontakt
Kat.br.
 
 
Taster-zeleni
0.02
NO
093913
pdf
Taster-crveni
0.02
NC
093914
pdf
Taster pečurkasti-crveni
0.02
NC
093915
pdf
Taster pečurkasti-crveni sa ključem
0.02
NC
093917
pdf
Ručka izbornog prekidača
0.02
NO
094012
pdf
 
Kontakti
NO kontakt
0.01
093926
pdf
NC kontakt
0.01
093925
pdf
 
Signalne lampe
Napon (V)
 
Crveni indikator
0.06
230
093947
pdf
Zeleni indikator
0.06
230
093948
pdf
Beli indikator
0.06
230
093949
pdf
Žuti indikator
0.06
230
093957
pdf
Plavi indikator
0.06
230
093950
pdf
 
Prekidači
Snaga
 
Jednopolni
0.30
10A
094064
pdf
Dvopolni
0.30
10A
094065
pdf
Četvoropolni
0.30
10A
094066
pdf
Jednopolni changeover I-II
0.30
16A
093903
pdf
Jednopolni changeover I-0-II
0.30
16A
093904
pdf
Ručka za prekidač
094000
pdf