PREKIDAČI, TASTERI U KUĆIŠTU U  ZAŠTITI EEx  „ed“ – POVEĆANA BEZBEDNOST

prekidaci EEx d

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
EEx ed IIC
T6
T=85 °C
IP66/67
IK09
PDF
Prekidači
Snaga
Uvodnik
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
dvopolni
16A
M20
0.53
098608
pdf
dvopolni
16A
M20
0.50
098630
 
jednopolni
16A
M20
0.53
098614
pdf
jednopolni(changeover)
16A
M20
2.10
096250
pdf
dvopolni(changeover)
16A
M20
2.10
096251
pdf
tropolni(changeover)
16A
M20
2.00
096252
 
četvoropolni(changeover)
16A
M20
2.00
096253
 
 
Tasteri
zeleni START
(NO+NC)
M20
0.48
098603
pdf
pečurkasti STOP
(NO+NC)
M20
0.48
098605
pdf
pečurkasti sa ključem
(NO+NC)
M20
0.48
098606
pdf
izborni taster 0-I
(NO+NC)
M20
0.48
098609
pdf
izborni taster I-0-II
(2NO)
M20
0.48
098610
pdf
 
Signalne lampe
zelena
(NO+NC)
M20
3.20
093891
pdf
crvena
(NO+NC)
M25
1.20
093818
pdf

UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE POLIAMID U  ZAŠTITI EEx  „ed“ – POVEĆANA BEZBEDNOST

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
EEx ed IIC
T6
T=55 °C
IP66
IK09
 
PDF
Kontakt
Uvodnik
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sa dva mesta
START-STOP
(NO+NC)
M20
0.61
098615
pdf
START-NUŽNO STOP
(NO+NC)
M20
0.64
098616
pdf
START-ZELENA LAMPA
(NO+NC)
M20
0.63
098617
pdf
START-CRVENA LAMPA
(NO+NC)
M20
0.63
098618
pdf
AMPERMETAR
(NO+NC)
M20
0.56
098619
pdf
 
Sa tri mesta
START-STOP
(NO+NC)
M20
0.77
098620
pdf
START-STOP-ZELENA LAMPA
(NO+NC)
M20
0.79
098621
pdf
START-STOP-CRVENA LAMPA
(NO+NC)
M20
0.79
098622
pdf
START-STOP-AMPERMETAR
(NO+NC)
M20
0.80
098623
pdf
AMPERMETAR-IZBORNI PREKIDAČ
(NO+NC)
M20
0.82
098624
pdf

UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE ČELIČNE U  ZAŠTITI EEx  „ed“ – POVEĆANA BEZBEDNOST

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
EEx ed IIC
T6
T=55 °C
IP66
IK10
PDF
 
Kontakt
Uvodnik
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sa jednim mestom
START
(NO+NC)
M20
1.20
098970
pdf
NUŽNO STOP
(NO+NC)
M20
1.20
098971
pdf
PREKIDAČ 16A
(NO+NC)
M20
1.20
098972
pdf
 
Sa tri mesta
START-STOP-ZELENA LAMPA
(NO+2NC)
M25
1.80
098974
pdf
START-STOP-CRVENA LAMPA
(NO+2NC)
M25
1.80
098975
pdf

UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE ALUMINIJUMSKE U  ZAŠTITI EEx  „ed“ – POVEĆANA BEZBEDNOST

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
EEx ed IIC
T6
T=55 °C
IP66
IK10
PDF
Kontakt
Uvodnik
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sa jednim mestom
START
(NO+NC)
M20
1.00
098976
pdf
NUŽNO STOP
(NO+NC)
M20
1.00
098977
pdf
PREKIDAČ 16A
(NO+NC)
M20
1.00
098978
pdf
 
Sa dva mesta
START-STOP-ZELENA LAMPA
(NO+2NC)
M25
1.50
098980
pdf
START-STOP-CRVENA LAMPA
(NO+2NC)
M25
1.50
098981
pdf

UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE POLIESTER U  ZAŠTITI EEx  „ed“ – POVEĆANA BEZBEDNOST

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
UL
II2 G/D
EEx ed IIC
T6
T=55 °C
IP66
IK10
PDF
 
Kontakt
Uvodnik
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sa jednim mestom
START
(NO+NC)
M20
0.80
098982
pdf
NUŽNO STOP
(NO+NC)
M20
0.80
098983
pdf
PREKIDAČ 16A
(NO+NC)
M20
0.80
098984
pdf
 
Sa tri mesta
START-STOP-ZELENA LAMPA
(NO+NC)
M25
1.00
098986
pdf
START-STOP-CRVENA LAMPA
(NO+NC)
M25
1.00
098987
pdf

KUĆIŠTA ZA UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE U  ZAŠTITI EEx  „ed“ – POVEĆANA BEZBEDNOST

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
EEx ed IIC
T6
T=55 °C
IP66
IK10
PDF
Materijal
Uvodnik
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sa jednim otvorom
ZA JEDNU FUNKCIJU
poliamid
M20
0.80
098600
pdf
ZA JEDNU FUNKCIJU
poliamid
M20
1.00
098625
pdf
ZA JEDNU FUNKCIJU
čelik
M20
1.00
098700
pdf
ZA JEDNU FUNKCIJU
aluminijum
M20
0.90
098706
pdf
ZA JEDNU FUNKCIJU
poliester
M20
0.70
098712
pdf
 
Sa dva otvora
ZA DVE FUNKCIJE
poliamid
M20
0.90
098601
pdf
ZA DVE FUNKCIJE
poliamid
M20
1.00
098626
pdf
ZA DVE FUNKCIJE
čelik
M20
1.50
098702
pdf
ZA DVE FUNKCIJE
aluminijum
M20
1.20
098708
pdf
ZA DVE FUNKCIJE
poliester
M20
0.90
098714
pdf
 
Sa tri otvora
ZA TRI FUNKCIJE
poliamid
M25
1.00
098602
pdf
ZA TRI FUNKCIJE
čelik
M20
1.50
098703
pdf
ZA TRI FUNKCIJE
aluminijum
M25
1.50
098710
pdf
ZA TRI FUNKCIJE
poliester
M25
1.00
098716
pdf
 
Sa više otvora
ZA ČETIRI FUNKCIJE
čelik
M25
1.80
098704
pdf
ZA ŠEST FUNKCIJA
čelik
M25
1.80
098705
pdf
ZA ŠEST FUNKCIJA
aluminijum
M25
1.50
098711
pdf
ZA ČETIRI FUNKCIJE
poliester
M25
1.00
098717
pdf
ZA ŠEST FUNKCIJA
poliester
M25
1.00
098718
pdf
DVANAEST FUNKCIJA
poliester
M25
3.40
096264
pdf

ELEMENTI ZA UPRAVLJAČKE KOMBINACIJE U  ZAŠTITI EEx  „ed“ – POVEĆANA BEZBEDNOST

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
EEx ed IIC
T6
T=55 °C
IP66
IK10
PDF
Element
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Taster-zeleni-crveni
0.05
098300
pdf
Taster pečurkasti-crveni
0.05
098501
pdf
Taster pečurkasti-crni
0.05
098301
pdf
Taster pečurkasti-crveni sa ključem
0.05
098302
pdf
Ručka izbornog prekidača 0-I
0.04
098323
pdf
Ručka izbornog prekidača I-0-II
0.04
098330
pdf
 
Kontakti
2 NO kontakta
0.09
098100
pdf
2 NC kontakta
0.09
098101
pdf
1 NO+ 1 NC kontakt
0.09
098102
pdf
 
Signalne lampe
Crveni indikator
0.10
098201
pdf
Zeleni indikator
0.10
098202
pdf
Beli indikator
0.10
098200
pdf
Žuti indikator
0.10
098204
pdf
Plavi indikator
0.10
098203
pdf
 
Prekidači
Jednopolni 0-I
 
098652
pdf
Jednopolni I-0-I
 
098653
pdf
Dvopolni 0-I
 
098654
pdf
Ručka za prekidač
 
098658
pdf