Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Poslovni profil:


Izlazeći u susret modernim zahtevima tržišta, usluge koje nudimo su po modelu TOTAL INŽENJERINGA koji podrazumeva konsalting, izradu projektne dokumentacije, uvoz ili nabavku opreme, ugradnju i servis.

Na taj nacin bavimo se projektovanjem i izgradnjom dizel agregatskih postrojenja, osvetljenjem sportskih terena i industriskih objekata kao i elektro instalacija eksplozivno ugroženih objekata.


ISO 9001:2008


Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je MLS EXING uspešno sertifikovana kompanija po ISO 9001:2008 standardu od strane SGS – a sertifikat broj CH11/1563

- ISO9001-2008

- ISO9001-2008


Politika kvaliteta


MLS EXING je trajno opredeljen za uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom koji ce biti baziran na ispunjenju zahteva međunarodnih standarda serije ISO 9000, a što treba da obezbedi korisnicima sticanje trajnog poverenja u kvalitet proizvoda i stabilnost sistema u celini i to u oblasti: inženjeringa i servisa u oblasti rezervnih izvora napajanja električnom energijom i prodaja i tehnička podrška u oblasti osvetljenja i protiveksplozijske zaštite.

Orijentacija na stvaranje dodatne vrednosti za klijente putem razumevanja potreba korisnika, mogućnosti procesa koje oni izvode i njihovih kadrovskih mogućnosti, tako da i oni obezbede poverenje svojih klijenata i kontinuirano poboljšavaju svoje sopstvene proizvode je naš najvažniji globalni cilj a ostvarivaće se putem:
Poslovnog ugleda i samostalnosti zasnovanih na integritetu organizacije i svih zaposlenih. S tim u vezi utvrđena i dokumentovana politika kvaliteta i njena usaglašenost sa savremenim svetskim standardima sistema menadžmenta kvalitetom, predstavlja najbolju garanciju uspeha.

Sticanjem poverenja korisnika u kvalitet naših proizvoda koje se ostvaruje jasno definisanim zahtevima korisnika i izlaznim kvalitetom proizvoda u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima relevantnih domacih i međunarodnih standarda, posebno standarda SRPS ISO 9001:2008 i dobrom praksom u vrednovanju i izboru dobavljača i realizaciji proizvoda tako da ispunjavaju definisane i usaglašene zahteve.

Zajedničkog duha i organizacije čije su osnove bazirane na stečenom znanju, posvećenosti svih zaposlenih ostvarivanju utvrđene politike i ciljeva kvaliteta. Svaka situacija nama pruža mogućnosti za sticanje novih znanja i širenje postojećih, što omogućava učvršcivanje kolektivnog duha i potencijala organizacije u celini. Pozicija na tržištu koju permanentno nastojimo da poboljšavamo. U ovoj oblasti posebno nam pomažu sticanja novih znanja, potsticanje inovacija i praćenje trenda u tehnološkom razvoju kod konkurencije i u svetu uopšte, što sve utiče na poboljšanje kvaliteta naših proizvoda.

Politika kvaliteta se ostvaruje obezbedenjem i sprovodenjem sistema menadžmenta kvalitetom u MLS EXING, a koji je dokumentovan na prikladan način tako da obuhvata sve procese koji čine taj sistem i dat je u Poslovniku, procedurama, uputstvima i drugim dokumentima sistema kvaliteta.

Svi zaposleni su dužni da se dosledno pridržavaju procedura i uputstava opisanih u dokumentima sistema i da svojim angažovanjem kontinuirano doprinose njihovom sprovodenju i poboljšavanju.

Misija


Ne odustajući od kvaliteta bez obzira na iskušenja jer je to jedini pravi i dugotrajni put ka uspehu, naša kompanija je u potpunosti posvećena zadovoljenju potreba kupaca. Štitimo naš položaj i tržište od pokušaja da se nametne liberalni način privredne aktivnosti tako što nam je jedan od glavnih ciljeva naše kompanije briga o zaposlenima i njihovom konstantnom usavršavanju i pružanju najboljih mogućih uslova za napredovanje kao i socijalno odgovorno ponašanje.

Kupcima dajemo očekivanu vrednost a onima koji nisu sigurni šta je put za kvalitetno završenje posla dajemo sugestije kojima će biti zadovoljene sve njihove potrebe po najvišim standardima i kvalitetu.

Takođe naša kompanija vodi računa o ekološkom aspektu našeg posla u smislu odabira ekološki najprihvatljivije opreme i brige o otpadu po najvišim standardima. Naš kontinuirani cilj je zadovoljan kupac koji će nam se ponovo sa poverenjem obratiti, sa pravom oćekujući najviši nivo kvaliteta roba i usluga.


Vizija


Ućvršćenje postojeće pozicije na tržištu kroz prilagođavanje potrebama potrošača. Proširenje obima poslova na aktivnost energetske efikasnosti zemlje, pre svega korišćenjem obnovljivih izvora energije.

Razvoj poslovnih područja koja omogućavaju povećanje dobiti na uložena sredstva, i obezbeđenje profitabilnog rasta i učvršćenje kompanije kao lidera na ciljanim tržištima, na zadovoljstvo zaposlenih i uprave.