PROGRAM OSVETLJENJA
Priključne ploče za stubove javnog osvetljenja

Priključne ploče služe za razvod i osiguranje napojnih linija
svetiljki javnog osvetljenja. Telo ploče izrađeno je od poliesterske
samogasive smole koja ima odlične dielektične osobine.
Montaža ploče, kao i priključak napojnih kablova vrši se na različite
načine, zavisno od tipa ploče.

Kod priključne ploče tip SRN100-16/2 priključak napojnih kablova
vrši se pomoću odstojnih stezaljki 15-35/50-95 mm2, dok se kod tipova
SR100-16/2, SR3.90-16/2 i SR4.115-16/2 priključak vrši pomoću
kablovskih papučica koje se umeću na priključne vijke. Osiguranje napajanja
vrši se pomoću osigurača za priključne ploče od 10A ili 16A, tip OVA.

Ploče su atestirane na Elektrotehničkom Institutu “Nikola Tesla”
(uverenje o kvalitetu br. 494131)

Priključne ploče SR3S.90-16/3 i SR4S.115-16/3 imaju u sebi ugrađen i
priključak (takođe preko osigurača) za komandnu fazu, pomoću koje se
upravlja radom svetiljka – polunoćni ili celonoćni.

 
SR100-16/2
SRN100-16/2
SR3.90-16/2
SR3S.90-16/3
SR4.115-16/2
SR4S.115-16/3
     
Dužina A (mm)
230
270
110
110
Širina B (mm)
70
70
90
115
Osno rastojanje C (mm)
190
240
50
60