REFLEKTOR 1000W, JET 1000 SIMETRIČNI, CL I, IP65

CL I

reflektor

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-difuzni
Crna
M(JM)1000W Osram
9.70
50494
Kućište-sjajni
Crna
M(JM)1000W Osram
9.70
50495
Kućište-difuzni
Crna
M(JM)1000W Philips S(SAP) 1000W
9.70
50497
Kućište-sjajni
Crna
M(JM)1000W Philips S(SAP) 1000W
9.70
50498
CRL LEADER difuzni
Crna
M(JM) 1000W Philips
17.73
50570
CRL LEADER sjajni
Crna
M(JM) 1000W Philips
17.73
50571
CRL LEADER difuzni
Crna
M(JM)1000W Osram
17.73
50572
CRL LEADER sjajni
Crna
M(JM)1000W Osram
17.73
50573

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom

Sijalice:
ST(SAP-T) 1000W E-40
MT(JM-T) 1000W E-40

REFLEKTOR 1000W, JET 1000 ASIMETRIČNI, CL I, IP65

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište - 50° difuzni sa refl. ivicom
Crna
M(JM)1000W – S(SAP)
18.60
50612
Kućište - 50° sjajni sa refl. ivicom
Crna
M(JM)1000W – S(SAP)
18.60
50613
Kućište - 50° difuzni bez refl. ivice
Crna
M(JM)1000W – S(SAP)
18.60
50622
Kućište - 50° sjajni bez refl. ivice
Crna
M(JM)1000W – S(SAP)
18.60
50623
CRL SOLAR - 500 difuzni sa refl. ivicom
Crna
M(JM)1000W Philips
27.35
50614
CRL SOLAR - 500 sjajni sa refl. ivicom
Crna
M(JM)1000W Philips
27.35
50615
CRL SOLAR - 500 difuzni bez refl. ivice
Crna
M(JM)1000W Philips
27.35
50624
CRL SOLAR - 500 sjajni bez refl. ivice
Crna
M(JM)1000W Philips
27.35
50625
CRL SOLAR - 500 sjajni sa refl. ivicom
Crna
M(JM)1000W Osram
28.70
50698
CRL SOLAR - 500 difuzni sa refl. ivicom
Crna
M(JM)1000W Osram
28.70
50699
CRL SOLAR - 500 sjajni sa refl. ivicom
Crna
S(SAP)1000W
28.70
50704
CRL SOLAR - 500 difuzni sa refl. ivicom
Crna
S(SAP)1000W
28.70
50705
Kućište - 300 difuzni bez refl. ivice
Crna
M(JM)1000W – S(SAP)
18.60
50626
Kućište - 300 sjajni bez refl. ivice
Crna
M(JM)1000W – S(SAP)
18.60
50627
CRL SOLAR - 300 difuzni bez refl. ivice
Crna
M(JM)1000W Philips
27.35
50641
CRL SOLAR - 300 sjajni bez refl. ivice
Crna
M(JM)1000W Philips
27.35
50640

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom

Sijalice:
ST(SAP-T) 1000W E-40
MT(JM-T) 1000W E-40