REFLEKTOR 2000W, JET 2000 SIMETRIČNI, CL I, IP65

CL I

reflektor

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-difuzni
Siva
M(JM)2000W
17.60
50602
Kućište-sjajni
Siva
M(JM)2000W
17.60
50603
 
Tip-prugušnica
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
CR
Siva
M(JM) 2000
11.3A MASTER MHN-SA 2000W 400V/856 Philips
11.3A MASTER MHN-SA 2000W 400V/956 Philips
11.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/956 Philips
11.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/842 Philips
11.3A HQI-TS 2000W/D/S 400V Osram
10.7A HQI-TS 2000W/N/L 400V Osram
10.3A HQI-T 2000W/D/I E-40 400V Osram
20.50
60303
CR
Siva
M(JM) 2000
8.8A  HQI-T 2000W/N 400V Osram
2000W/N/E SUPER Osram
bez propaljivača kat. br. 07130 (naručuje se odvojeno)
8.6A  HPI-T 2000W 400V Philips
bez propaljivača kat. br. 07130 (naručuje se odvojeno)
20.20
60323
CR
Siva
M(JM) 2000
8.6A  HPI-T 2000W  400V Philips
20.50
60323
Propaljivač
za Philips sijalicu
05146
Propaljivač
za Osram sijalicu
07130

Legenda:
CR-Prigušnice-Predspojne sprave

Sijalice:
MT(JM-T) 2000W E-40

REFLEKTOR 2000W, JET 2000 ASIMETRIČNI, CL I, IP65

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-sjajni sa refl. ivicom
Siva
M(JM)2000W
18.60
50611
Kućište-difuzni bez refl. ivice
Siva
M(JM)2000W
18.60
50618
Kućište-sjajni bez refl. Ivice
Siva
M(JM)2000W
18.60
50619
 
Tip-prugušnica
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
CR
Siva
M(JM) 2000
11.3A MASTER MHN-SA 2000W 400V/856 Philips
11.3A MASTER MHN-SA 2000W 400V/956 Philips
11.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/956 Philips
11.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/842 Philips
11.3A HQI-TS 2000W/D/S 400V Osram
10.7A HQI-TS 2000W/N/L 400V Osram
10.3A HQI-T 2000W/D/I E-40 400V Osram
20.50
60303
CR
Siva
M(JM) 2000
8.8A  HQI-T 2000W/N 400V Osram
2000W/N/E SUPER Osram
bez propaljivača kat. br. 07130 (naručuje se odvojeno)
8.6A  HPI-T 2000W 400V Philips
bez propaljivača kat. br. 07130 (naručuje se odvojeno)
20.20
60323
CR
Siva
M(JM) 2000
8.6A  HPI-T 2000W  400V Philips
20.50
60323
Propaljivač
za Philips sijalicu
05146
Propaljivač
za Osram sijalicu
07130

Legenda:
CR-Prigušnice-Predspojne sprave

Sijalice:
MT(JM-T) 2000W E-40