REFLEKTOR 250-600W, JET 7 SIMETRIČNI, CL I, IP66

CL I

reflektor

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-difuzni
Crna
-
8.56
50492
Kućište-sjajni
Crna
-
8.56
50493
CRL KONIGI difuzni
Crna
MT(JM) 400W Philips
12.94
50826
CRL KING difuzni
Crna
ST(SAP-T) 600W
16.85
50533
CRL KING sjajni
Crna
ST(SAP-T) 600W
16.85
50535
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 400W
5.23
50510
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 250W
3.82
50515
CR KIT
MT(JM) 250W Philips
3.00
50593

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR KIT – Prigušnica - Predspojna sprava

Sijalice:
ST(SAP-T) 250-400-600W E-40
MT(JM-T) 250-400W E-40

REFLEKTOR 250-400W, JET 7 SIMETRIČNI, CL II, IP66

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR-Kućište-difuzni
Siva
MT-ST(JM-SAP) 400W
13.63
50660
CR-Kućište-difuzni
Siva
MT-ST(JM-SAP) 250W
11.90
50661
CRL KONIG-difuzni
Siva
MT(JM) 400W Philips
12.00
50662
CRL KONIG-difuzni
Siva
MT(JM) 250W Philips
10.92
50663
CR-Kućište-sjajni
Siva
MT-ST(JM-SAP) 400W
13.63
50665
CR-Kućište-sjajni
Siva
MT-ST(JM-SAP) 250W
11.90
50666
CRL KONIG-sjajni
Siva
MT(JM) 400W Philips
12.00
50667
CRL KONIG-sjajni
Siva
MT(JM) 250W Philips
10.92
5066
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 400W
5.23
50510
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 250W
3.82
50515
CR KIT
MT(JM) 250W Philips
3.00
50593

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR Ė Reflektor bez sijalice
CR KIT – Prigušnica - Predspojna sprava

Sijalice:
ST(SAP-T) 250-400W E-40
MT(JM-T) 250-400W E-40

REFLEKTOR 250-600W, JET 7 ASIMETRIČNI, CL I, IP66

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-difuzni
Crna
-
8.56
50490
Kućište-sjajni
Crna
-
8.56
50828
CRL STRATOS difuzni
Crna
MT(JM) 400W Philips
12.94
50486
CRL KING difuzni
Crna
ST(SAP-T) 600W
16.85
50534
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 400W
5.23
50510
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 250W
3.82
50515
CR KIT
MT(JM) 250W Philips
3.00
50593

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR KIT – Prigušnica - Predspojna sprava

Sijalice:
ST(SAP-T) 250-400-600W E-40
MT(JM-T) 250-400W E-40

REFLEKTOR 250-400W, JET 7 ASIMETRIČNI, CL II, IP66

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR-Kućište-difuzni
Siva
MT-ST(JM-SAP) 400W
13.63
50670
CR-Kućište-difuzni
Siva
MT-ST(JM-SAP) 250W
11.90
50671
CRL STRATOS difuzni
Siva
MT(JM) 400W Philips
12.00
50672
CRL STRATOS difuzni
Siva
MT(JM) 250W Philips
10.92
50673
CRL STRATOS sjajni
Siva
MT(JM) 250W Philips
10.92
50686
CRL STRATOS sjajni
Siva
MT(JM) 400W Philips
12.00
50687
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 400W
5.23
50510
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 250W
3.82
50515
CR KIT
MT(JM) 250W Philips
3.00
50593

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR – Reflektor bez sijalice
CR KIT – Prigušnica - Predspojna sprava

Sijalice:
ST(SAP-T) 250-400W E-40
MT(JM-T) 250-400W E-40

REFLEKTOR 250-400W, JET 7 CIRKULARNI, CL I, IP66

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-sjajni E-40
Crna
250W
9.10
50825
Kućište-sjajni E-40
Crna
400W
9.10
50542
Kućište-sjajni E-40
Crna
250W
9.10
50827
Kućište-sjajni E-40
Crna
400W
9.10
50824
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 400W
5.23
50510
CR KIT
MT-ST(JM-SAP) 250W
3.82
50515
CR KIT
MT(JM) 250W Philips
3.00
50593
CR KIT
MT(JM) 400W Philips
4.05
50594

Legenda:
CR KIT – Prigušnica - Predspojna sprava

Sijalice:
ST(SAP-T) 250-400W E-40
MT(JM-T) 250-400W E-40

REFLEKTOR 250-400W, JET 7 CIRKULARNI, CL II, IP66

CL II

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR Kućište-sjajni E-40
Siva
MT-ST(JM-SAP) 400W
13.63
50675
CR Kućište-sjajni E-40
Siva
MT-ST(JM-SAP) 250W
12.00
50676
CR Kućište-sjajni E-40
Siva
MT(JM) 400W Philips
12.00
50677
CR Kućište-sjajni E-40
Siva
MT(JM) 250W Philips
10.92
50678
CR Kućište-sjajni E-40
Siva
MT-ST(JM-SAP) 400W
13.63
50708
CR Kućište-sjajni E-40
Siva
MT-ST(JM-SAP) 250W
12.00
50709
CR Kućište-sjajni E-40
Siva
MT(JM) 400W Philips
12.00
50710
CR Kućište-sjajni E-40
Siva
MT(JM) 250W Philips
10.92
50711

Legenda:
CR – Reflektor bez sijalice

Sijalice:
ST(SAP-T) 250-400W E-40
MT(JM-T) 250-400W E-40