REFLEKTOR 2000W, LIGHTMASTER 2000 SIMETRIČNI, CL I, IP66

CL I

reflektor

Sa dva mikroprekidača, koja prekidaju napajanje sijalice kada je kućište otvoreno
Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70001
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70002
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70004
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70005
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70007
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70008


CL I

Sa jednim mikroprekidačem, koja prekida napajanje  kada je kućište otvoreno
Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70011
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70012
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70014
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70015
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70017
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70018

Legenda:

Sijalice:
MD 2000W SHORT ARC
MD 2000W LONG ARC

REFLEKTOR 2000W, LIGHTMASTER 2000 SIMETRIČNI, CL II, IP66

CL II

Sa dva mikroprekidača, koja prekidaju napajanje sijalice kada je kućište otvoreno
Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70011
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70012
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70014
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70015
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70017
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70018

Legenda:

Sijalice:
MD 2000W SHORT ARC
MD 2000W LONG ARC

REFLEKTOR 2000W, LIGHTMASTER 2000 ASIMETRIČNI, CL I, IP66

CL I

Sa dva mikroprekidača, koja prekidaju napajanje sijalice kada je kućište otvoreno
Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-sjajni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70031
Kućište-sjajni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70034
Kućište-difuzni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70035
Kućište-sjajni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70037
Kućište-difuzni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70038
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70201
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70202
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70204
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70207


CL I

Sa jednim mikroprekidačem, koja prekida napajanje  kada je kućište otvoreno
Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-sjajni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70041
Kućište-sjajni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70044
Kućište-difuzni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70045
Kućište-sjajni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70047
Kućište-difuzni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70048
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70211
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70212
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70214
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70217

Legenda:

Sijalice:
MD 2000W SHORT ARC
MD 2000W LONG ARC

REFLEKTOR 2000W, LIGHTMASTER 2000 ASIMETRIČNI, CL II, IP66

CL II

Sa dva mikroprekidača, koja prekidaju napajanje sijalice kada je kućište otvoreno
Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-sjajni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70131
Kućište-sjajni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70134
Kućište-difuzni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70135
Kućište-sjajni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70137
Kućište-difuzni sa skretnicom
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70138
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70231
Kućište-difuzni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70232
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70234
Kućište-sjajni
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70237

Legenda:

Sijalice:
MD 2000W SHORT ARC
MD 2000W LONG ARC

REFLEKTOR 2000W, LIGHTMASTER 2000 CIRKULARNI, CL I, IP66

CL I

Sa dva mikroprekidača, koja prekidaju napajanje sijalice kada je kućište otvoreno
Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-cirkular tip C1
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70061
Kućište-cirkular tip C2
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70062
Kućište-cirkular tip C3
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70063
Kućište-cirkular tip C4
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70064
Kućište-cirkular tip C5
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70065
Kućište-cirkular tip C6
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70067
Kućište-cirkular tip C1
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70069
Kućište-cirkular tip C2
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70068
Kućište-cirkular tip C4
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70070
Kućište-cirkular tip C1
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70072
Kućište-cirkular tip C2
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70071
Kućište-cirkular tip C4
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70073


CL I

Sa jednim mikroprekidačem, koja prekida napajanje  kada je kućište otvoreno
Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-cirkular tip C1
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70081
Kućište-cirkular tip C2
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70082
Kućište-cirkular tip C3
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70083
Kućište-cirkular tip C4
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70084
Kućište-cirkular tip C5
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70085
Kućište-cirkular tip C6
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70087
Kućište-cirkular tip C1
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70089
Kućište-cirkular tip C2
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70088
Kućište-cirkular tip C3
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70090
Kućište-cirkular tip C1
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70092
Kućište-cirkular tip C2
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70091
Kućište-cirkular tip C4
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70093

Legenda:

Sijalice:
MD 2000W SHORT ARC
MD 2000W LONG ARC

REFLEKTOR 2000W, LIGHTMASTER 2000 CIRKULARNI, CL II, IP66

CL II

Sa dva mikroprekidača, koja prekidaju napajanje sijalice kada je kućište otvoreno
Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-cirkular tip C1
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70161
Kućište-cirkular tip C2
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70162
Kućište-cirkular tip C3
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70163
Kućište-cirkular tip C4
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70164
Kućište-cirkular tip C5
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70165
Kućište-cirkular tip C6
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram short arc
19.40
70167
Kućište-cirkular tip C1
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70169
Kućište-cirkular tip C2
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70168
Kućište-cirkular tip C3
Siva
MD(JM-TS)2000W Osram long arc
19.40
70170
Kućište-cirkular tip C1
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70172
Kućište-cirkular tip C2
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70171
Kućište-cirkular tip C4
Siva
MD(JM-TS)2000W Philips long arc
19.40
70173

Legenda:

Sijalice:
MD 2000W SHORT ARC
MD 2000W LONG ARC

PREDSPOJNE SPRAVE 2000W, CL I

Tip-prugušnica
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
CR
Crna
M(JM) 1000 Philips
11.02
60306
CR
Siva
M(JM) 1000 Philips
11.02
60406
CR
Crna
M(JM) 1000 Osram
S(SAP) 1000
14.50
60304
CR
Siva
M(JM) 1000 Osram
S(SAP) 1000
14.50
60404
CR
Crna
M(JM) 1000 Osram
S(SAP) 1000
9.3A MASTER MHN-LA 1000W 230V/842 Philips
9.3A MASTER MHN-LA 1000W 230V/956 Philips
9.5A HQI-TS 1000W/D/S Osram
9.5A HQI-TS 1000W/NDL/S Osram
14.90
60309
CR
Siva
M(JM) 1000 Osram
S(SAP) 1000
9.3A MASTER MHN-LA 1000W 230V/842 Philips
9.3A MASTER MHN-LA 1000W 230V/956 Philips
9.5A HQI-TS 1000W/D/S Osram
9.5A HQI-TS 1000W/NDL/S Osram
14.90
60409
CR
Crna
M(JM) 2000
11.3A MASTER MHN-SA 2000W  400V/842 Philips
11.3A MASTER MHN-SA 2000W  400V/956 Philips
10.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/956 Philips
10.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/842 Philips
11.3A HQI-TS 2000W/D/S 400V Osram
10.7A HQI-TS 2000W/N/L 400V Osram
10.3A HQI-TS 2000W/D/I 400V E40 Osram
20.50
60303
CR
Siva
M(JM) 2000
8.8A  HQI-T 2000W/N 400V Osram
2000W/N/E SUPER Osram
propaljivač kat.br. 07130 sa naručuje posebno
8.6A  HPI-T 2000W 400V Philips
propaljivač kat.br. 07130 sa naručuje posebno
20.20
60323
CR
Siva
M(JM) 2000
8.6A  HPI-T 2000W  400V Philips
20.50
60323
Propaljivač
Osram
07130
Propaljivač
Philips
05146


PREDSPOJNE SPRAVE 2000W, CL II

Tip-prugušnica
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
CR
Crna
M(JM) 1000
9.3A MASTER MHN-LA 1000W 230V/842 Philips
9.3A MASTER MHN-LA 1000W 230V/956 Philips
9.5A HQI-TS 1000W/D/S Osram
9.5A HQI-TS 1000W/NDL/S Osram
13.00
60395
CR
Siva
M(JM) 2000
11.3A MASTER MHN-SA 2000W  400V/842 Philips
11.3A MASTER MHN-SA 2000W  400V/956 Philips
10.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/956 Philips
10.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/842 Philips
11.3A HQI-TS 2000W/D/S 400V Osram
10.7A HQI-TS 2000W/N/L 400V Osram
21.50
60382
Propaljivač
Osram
07130
Propaljivač
Philips
05146


KOMPAKT PREDSPOJNE SPRAVE 1000-2000W, CL I

Tip-prugušnica
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
CR
Siva
M(JM) 1000 Philips
9.60
60391
CR
Siva
M(JM) 1000 Osram
S(SAP) 1000
11.60
60390
CR
Crna
M(JM) 2000
11.3A MASTER MHN-SA 2000W  400V/856 Philips
11.3A MASTER MHN-SA 2000W  400V/956 Philips
10.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/956 Philips
10.3A MASTER MHN-LA 2000W 400V/842 Philips
11.3A HQI-TS 2000W/D/S 400V Osram
10.7A HQI-TS 2000W/N/L 400V Osram
10.3A HQI-TS 2000W/D/I 400V E40 Osram
16.00
60386
CR
Siva
M(JM) 2000
8.8A  HQI-T 2000W/N 400V Osram
2000W/N/E SUPER Osram
propaljivač kat.br. 07130 sa naručuje posebno
8.6A  HPI-T 2000W 400V Philips
propaljivač kat.br. 07130 sa naručuje posebno
16.00
60385
Propaljivač
Osram
07130
Propaljivač
Philips
05146