REFLEKTOR 150-400W, MACH 5 SIMETRIČNI, CL I, IP66

CL I

reflektor

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-široki snop E-40
Siva
150W
9.45
30507
Kućište-srednji snop E-40
Siva
150W
9.45
30517
Kućište-uski snop E-40
Siva
150W
9.45
30527
Kućište-široki snop E-40
Siva
250W
9.45
30508
Kućište-srednji snop E-40
Siva
250W
9.45
30518
Kućište-uski snop E-40
Siva
250W
9.45
30528
Kućište-široki snop E-40
Siva
400W
9.45
30509
Kućište-srednji snop E-40
Siva
400W
9.45
30519
Kućište-uski snop E-40
Siva
400W
9.45
30529
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30501
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30502
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30503
CRL-COSMO-široki snop E-40
Siva
MT(JM) 250W  Philips
12.20
30504
CRL-COSMO-široki snop E-40
Siva
MT(JM) 400W  Philips
13.25
30505
CR-Kućište-srednjii snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30511
CR-Kućište-srednjii snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30512
CR-Kućište-srednjii snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30513
CR-Kućište-srednjii snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W Philips
12.20
30514
CR-Kućište-srednjii snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W Philips
13.25
30515
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30521
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30522
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30523
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM) 250W Philips
12.20
30524
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM) 400W Philips
13.25
30525
CRL-široki snop E-40
Siva
MD(JM-FC2) 250W
13.35
30531
CRL-široki snop E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 250W
13.35
30532
CRL-široki snop E-40
Siva
MD(JM-FC2) 400W
14.55
30533
CRL-široki snop E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 400W
14.55
30534

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR   - Reflektor bez sijalice

Sijalice:
ST(SAP-T) E-40 150-250-400W
MT(JM-T) E-40 150-250-400W
MD(JM) FC2 250-400W
SD(SAP) FC2 250-400W

REFLEKTOR 150-400W, MACH 5 SIMETRIČNI, CL II, IP66

CL II

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30701
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30702
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30703
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
MT(JM) 250W Philips
12.20
30704
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
MT(JM) 400W Philips
13.25
30705
CR-Kućište-srednji snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30711
CR-Kućište-srednji snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30712
CR-Kućište-srednji snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30713
CR-Kućište-srednji snop E-40
Siva
MT(JM) 250W Philips
12.20
30714
CR-Kućište-srednji snop E-40
Siva
MT(JM) 400W Philips
13.25
30715
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30721
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30722
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30723
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M(JM) 250W Philips
12.20
30724
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M(JM) 400W Philips
13.25
30725
CRL-široki snop E-40
Siva
MD(JM-FC2) 250W
13.35
30731
CRL-široki snop E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 250W
13.35
30732
CRL-široki snop E-40
Siva
MD(JM-FC2) 400W
14.55
30733
CRL-široki snop E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 400W
14.55
30734

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR   - Reflektor bez sijalice

Sijalice:
ST(SAP-T) E-40 150-250-400W
MT(JM-T) E-40 150-250-400W
MD(JM) FC2 250-400W
SD(SAP) FC2 250-400W

REFLEKTOR 150-400W, MACH 5 ASIMETRIČNI, CL I, IP66

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-široki snop E-40
Siva
150W
9.45
30607
Kućište-uski snop E-40
Siva
150W
9.45
30627
Kućište-široki snop E-40
Siva
250W
9.45
30608
Kućište-uski snop E-40
Siva
250W
9.45
30628
Kućište-široki snop E-40
Siva
400W
9.45
30609
Kućište-uski snop E-40
Siva
400W
9.45
30629
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30601
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30602
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30603
CRL-ASTRO-široki snop E-40
Siva
MT(JM) 250W  Philips
12.20
30604
CRL-ASTRO-široki snop E-40
Siva
MT(JM) 400W  Philips
13.25
30605
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30621
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30622
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30623
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM) 250W Philips
12.20
30624
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM) 400W Philips
13.25
30625
CRL-široki snop E-40
Siva
MD(JM-FC2) 250W
13.35
30631
CRL-široki snop E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 250W
13.35
30632
CRL-široki snop E-40
Siva
MD(JM-FC2) 400W
14.55
30633
CRL-široki snop E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 400W
14.55
30634

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR   - Reflektor bez sijalice

Sijalice:
ST(SAP-T) E-40 150-250-400W
MT(JM-T) E-40 150-250-400W
MD(JM) FC2 250-400W
SD(SAP) FC2 250-400W

REFLEKTOR 150-400W, MACH 5 ASIMETRIČNI, CL II, IP66

CL II

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30801
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30802
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30803
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
MT(JM) 250W Philips
12.20
30804
CR-Kućište-široki snop E-40
Siva
MT(JM) 400W Philips
13.25
30805
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30821
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30822
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30823
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M(JM) 250W Philips
12.20
30824
CR-Kućište-uski snop E-40
Siva
M(JM) 400W Philips
13.25
30825
CRL-široki snop E-40
Siva
MD(JM-FC2) 250W
13.35
30831
CRL-široki snop E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 250W
13.35
30832
CRL-široki snop E-40
Siva
MD(JM-FC2) 400W
14.55
30833
CRL-široki snop E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 400W
14.55
30834

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR   - Reflektor bez sijalice

Sijalice:
ST(SAP-T) E-40 150-250-400W
MT(JM-T) E-40 150-250-400W
MD(JM) FC2 250-400W
SD(SAP) FC2 250-400W

REFLEKTOR 150-400W, MACH 5 CIRKULARNI, CL I, IP66

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište-sjajni E-40
Siva
150W
9.45
30681
Kućište-sjajni E-40
Siva
250W
9.45
30682
Kućište-sjajni E-40
Siva
400W
9.45
30683
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30661
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30662
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30663
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
MT(JM) 250W Philips
12.20
30664
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
MT(JM) 400W Philips
13.25
30665
CRL-sjajni E-40
Siva
MD(JM-FC2) 250W
13.35
30671
CRL-sjajni E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 250W
13.35
30672
CRL-sjajni E-40
Siva
MD(JM-FC2) 400W
14.55
30673
CRL-sjajni E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 400W
14.55
30674

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR   - Reflektor bez sijalice

Sijalice:
ST(SAP-T) E-40 150-250-400W
MT(JM-T) E-40 150-250-400W
MD(JM) FC2 250-400W
SD(SAP) FC2 250-400W

REFLEKTOR 150-400W, MACH 5 CIRKULARNI, CL II, IP66

CL II

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
30861
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
30862
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.55
30863
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
MT(JM) 250W Philips
12.20
30864
CR-Kućište-sjajni E-40
Siva
MT(JM) 400W Philips
13.25
30865
CRL-sjajni E-40
Siva
MD(JM-FC2) 250W
13.35
30871
CRL-sjajni E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 250W
13.35
30872
CRL-sjajni E-40
Siva
MD(JM-FC2) 400W
14.55
30873
CRL-sjajni E-40
Siva
SD(SAP-FC2) 400W
14.55
30874

Legenda:
CRL - Reflektor komplet sa sijalicom
CR   - Reflektor bez sijalice

Sijalice:
ST(SAP-T) E-40 150-250-400W
MT(JM-T) E-40 150-250-400W
MD(JM) FC2 250-400W
SD(SAP) FC2 250-400W