ZVUČNA  SIGNALIZACIJA U ZAŠTITI EEx  „d “, - NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

zvucna signalizacija

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC  EC
II2 G/D
 
EEx d IIC
T6 iliT5
 
IP55
IK10
 
PDF
Napon
Uvodnik
Jačina (db)
Frekvencija (Hz)
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sirena
24 V~
M20
104
1500
5.20
095110
pdf
230V~
M20
117
1500
5.20
095111
pdf
Klakson
110-230V~
M20
86
420
5.20
095113
pdf
24-72 V~
M20
86
420
5.20
095108
pdf
24-48 V~
M20
86
420
5.20
095109
pdf