SVETILJKE ZA SIGNALIZACIJU U ZAŠTITI EEx  „d “, - NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

signalizacione svetiljke

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
 
EEx d IIB
T4-T5
T=81-115 °C
IP66
IK08
 
PDF
 
Uvodnik
Grlo
Staklo(boja)
Masa (kg)
 
Kat.br.
 
 
Sijalica W
100
M20
E27
čisto
7.50
094736
pdf
Pokrivno staklo
crveno
095084
pdf
Pokrivno staklo
zeleno
095085
pdf
Pokrivno staklo
žuto
095089
pdf
Pokrivno staklo
transparentno
095090
pdf
 
Rotaciona svetiljka
Napon
 
40
M20
E14
sivo
8.50
48V
095126
pdf
40
M20
E14
sivo
8.50
48V/DC
095127
pdf
40
M20
E14
sivo
8.50
110V
095128
pdf
40
M20
E14
sivo
8.50
230V
095129
pdf

SVETILJKE ZA SIGNALIZACIJU U ZAŠTITI EEx  „de “, - NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
 
Eex de IIC
T6-T5-T4
T=100-200°C
IP66
IK08
 
PDF
Sijalica W
Uvodnik
Grlo
Staklo(boja)
Masa (kg)
 
Kat.br.
 
 
Svetiljka-svetionik
100
M20
E27
čisto
7.50
095117
pdf
Pokrivno staklo
crveno
095084
pdf
Pokrivno staklo
zeleno
095085
pdf
Pokrivno staklo
žuto
095089
pdf
Pokrivno staklo
transparentno
095090
pdf
 
Rotaciona svetiljka-svetionik
Napon
 
40
M20
E14
sivo
8.50
48V
095122
pdf
40
M20
E14
sivo
8.50
48V/DC
095123
pdf
40
M20
E14
sivo
8.50
110V
095124
pdf
40
M20
E14
sivo
8.50
230V
095125
pdf
 
Svetiljka-svetionik treptajuća
Snaga
Napon
 
55mA
M20
sivo
8.50
230V~
095121
pdf
110mA
M20
sivo
8.50
110V~
095114
pdf
180mA
M20
sivo
8.50
48V~
095115
pdf
220mA
M20
sivo
8.50
24V~
095116
pdf
90mA
M20
sivo
8.50
110V=
095118
pdf
150mA
M20
sivo
8.50
48V=
095119
pdf
230mA
M20
sivo
8.50
24V=
095120
pdf
 
Svetiljka-svetionik treptajuća
Snaga
Napon
 
700mA
M20
sivo
6.80
24VDC
094971
pdf
350mA
M20
sivo
6.80
48VDC
094972
pdf
270mA
M20
sivo
6.80
110V
094973
pdf
190mA
M20
sivo
6.80
230V
094974
pdf
 
Svetiljka-svetionik-semafor
5/7 W
M20
sivo
6.80
24VDC
094989
pdf