SVETILJKE - VISEĆE U ZAŠTITI EEx  „de “ GRUPA GASOVA C, DO 125W, NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

visece svetiljke

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC
EC
II2 G/D
 
EEx de IIC
T6-T5-T4-T3
T=85-200°C
IP66/67
IK08
 
PDF
Uvodnik
Grlo
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sijalica W
18 (kompakt)
M20
E27
7.50
095000
pdf
200 (inkadescent)
M20
E27
7.50
095003
pdf
80QE (živa)
M20
E27
30.00
095001
pdf
125QE (živa)
M20
E27
30.00
095005
pdf
70ST (natrijum)
M20
E27
30.00
095063
 

SVETILJKE - VISEĆE U ZAŠTITI EEx  „de “ GRUPA GASOVA C, DO 250W, NEPROPALJIVO KUĆIŠTE

Zona     1&2 – 21&22
ATEX
IEC 
EC
II2 G/D
 
EEx de IIC
T6-T5-T4-T3-T2
T=85-200°C
IP66/67
IK08
 
PDF
Uvodnik
Grlo
Masa (kg)
Kat.br.
 
 
Sijalica W
100ST (natrijum)
M20
E40
22.00
094721
pdf
150ST (natrijum)
M20
E40
22.50
094722
pdf
250ST (natrijum)
M20
E40
22.50
094723
pdf
250MT (metal-halogena)
M20
E40
22.50
094724
pdf
250QE (živa)
M20
E40
22.50
094725
pdf