ULIČNA SVETILJKA ITINERA VP 80-400W, ITINERA VP, CL I, IP66

CL I

ulicno osvetljenje

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR- Kućište
Siva
S(SAP) 70W
9.75
40700
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 100W
10.00
40701
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
10.90
40702
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
12.00
40703
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
13.30
40704
CR- Kućište
Siva
M(JM) 70W
9.75
40705
CR- Kućište
Siva
M(JM) 250W PHI
10.80
40706
CR- Kućište
Siva
M(JM) 400W PHI
12.10
40707
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 80W
9.55
40708
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 125W
9.80
40709
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 250W
10.70
40710

Legenda:
CR – Svetiljka bez sijalice

Sijalice:
QE(MBF) E-27 80-125  E-40 250W
SE(SAP-E) E-27 70W  E-40 100-150-250-400W E-40
ST(SAP-T) E-27 70W  E-40 100-150-250-400W E-40
MT(JM-T) E-27 70W  E-40 100-150-250-400W E-40
ME(JM-E) E-27 70W E-40 100-150-250W

ULIČNA SVETILJKA ITINERA VP 80-400W, ITINERA VP, CL II, IP66

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR- Kućište
Siva
S(SAP) 70W
9.65
40750
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 100W
10.00
40751
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
10.80
40752
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
11.90
40753
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
13.30
40754
CR- Kućište
Siva
M(JM) 70W
9.65
40755
CR- Kućište
Siva
M(JM) 250W PHI
10.70
40756
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 80W
9.45
40758
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 125W
9.70
40759
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 250W
10.60
40760

Legenda:
CR – Svetiljka bez sijalice

Sijalice:
QE(MBF) E-27 80-125  E-40 250W
SE(SAP-E) E-27 70W  E-40 100-150-250-400W E-40
ST(SAP-T) E-27 70W  E-40 100-150-250-400W E-40
MT(JM-T) E-27 70W  E-40 100-150-250-400W E-40
ME(JM-E) E-27 70W E-40 100-150-250W