ULIČNA SVETILJKA 70-400W, MACH 5 WAY, CL I, IP66

CL I

ulicno osvetljenje

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR- Kućište
Siva
S(SAP) 70W
11.40
35001
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 100W
11.50
35002
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
35003
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
35004
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 400W
14.45
35005
CR- Kućište
Siva
M(JM) 70W
11.40
35006
CR- Kućište
Siva
M(JM) 250W PHI
12.20
35007
CR- Kućište
Siva
M(JM) 400W PHI
13.25
35008
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 125W
11.30
35010
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 250W
12.10
35011

Legenda:
CR – Svetiljka bez sijalice

Sijalice:
QE(MBF) E-27 125W  E-40 250W
SE(SAP-E) E-27 70W  E-40 100-150-250W E-40
ST(SAP-T) E-27 70W  E-40 100-150-250-400W E-40
MT(JM-T) E-27 70W  E-40 100-150-250-400W E-40
ME(JM-E) E-27 70W E-40 100-150-250W

ULIČNA SVETILJKA 70-250W, MACH 5 WAY, CL II, IP66

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR- Kućište
Siva
S(SAP) 70W
11.40
35051
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 100W
11.50
35052
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
12.05
35053
CR- Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 250W
13.35
35054
CR- Kućište
Siva
M(JM) 70W
11.40
35056
CR- Kućište
Siva
M(JM) 250W Philips
12.20
35057
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 125W
11.30
35060
CR- Kućište
Siva
QE(MBF) 250W
12.10
35061

Legenda:
CR – Svetiljka bez sijalice

Sijalice:
QE(MBF) E-27 125W  E-40 250W
SE(SAP-E) E-27 70W  E-40 100-150-250W E-40
ST(SAP-T) E-27 70W  E-40 100-150-250W E-40
MT(JM-T) E-27 70W  E-40 100-150-250W E-40
ME(JM-E) E-27 70W E-40 100-150-250W