ULIČNA SVETILJKA 70-250W, MIRA VTP, CL I, IP65, IP23

CL I

ulicno osvetljenje

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište
Siva
6.19
40402
CR- Kućište
ST(SAP-T) 400W
12.18
40487
CR- KIT
S(SAP) 70W/E
2.30
40440
CR- KIT
S(SAP) 100W
2.71
40450
CR- KIT
M-S(JM-SAP) 150W
3.54
40460
CR- KIT
M-S(JM-SAP) 250W
4.48
40470
CR- KIT
M(JM) 250W Philips
3.70
40482
CR- KIT
QE(MBF) 80W
2.24
40410
CR- KIT
QE(MBF) 125W
2.45
40420
CR- KIT
QE(MBF) 250W
3.55
40430
Staklo
2.10
60212

Legenda:
CR – Komplet svetiljka bez sijalice
CR KIT– Pigušnica-predspojna sprava

Sijalice:
QE(MBF) E-27 80-125W  E-40 250W
SE(SAP-E) E-27 70W  E-40 100-150-250W E-40
ST(SAP-T) E-27 70W  E-40 100-150-250W E-40
MT(JM-T) E-40 150-250W
ME(JM-E) E-40 150-250W

ULIČNA SVETILJKA 70-250W, MIRA VTP, CL II, IP65, IP23

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
Kućište
Siva
6.68
40302
CR- Kućište
ST(SAP-T) 400W
12.18
40377
CR- KIT
S(SAP) 70W/E
2.32
40310
CR- KIT
S(SAP) 100W
2.50
40320
CR- KIT
M-S(JM-SAP) 150W
3.31
40330
CR- KIT
M-S(JM-SAP) 250W
4.20
40340
CR- KIT
M(JM) 250W Philips
3.55
40379
CR- KIT
QE(MBF) 80W
1.97
40350
CR- KIT
QE(MBF) 125W
2.18
40360
CR- KIT
QE(MBF) 250W
3.40
40370
Staklo
2.10
60212

Legenda:
CR – Komplet svetiljka bez sijalice
CR KIT– Pigušnica-predspojna sprava

Sijalice:
QE(MBF) E-27 80-125W  E-40 250W
SE(SAP-E) E-27 70W  E-40 100-150-250W E-40
ST(SAP-T) E-27 70W  E-40 100-150-250W E-40
MT(JM-T) E-40 150-250W
ME(JM-E) E-40 150-250W