ULIČNA SVETILJKA 70-250W, STAR PC, CL I, IP65, IP44

CL I

ulicno osvetljenje

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR-Kućište
Siva
S(SAP) 70W
6.20
40500
CR-Kućište
Siva
S(SAP) 100W
6.40
40501
CR-Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
7.10
40502
CR-Kućište
Siva
S(SAP) 250W
8.74
40503
CR-Kućište
Siva
QE(MBF) 80W
5.80
40504
CR-Kućište
Siva
QE(MBF) 125W
6.20
40505
CR-Kućište
Siva
QE(MBF) 250W
7.20
40506
Staklo-polikarbonat
0.61
60220

Legenda:
CR- Kućište– Svetiljka komplet bez sijalice

Sijalice:
QE(MBF) E-27 80-125W  E-40 250W
SE(SAP-E) E-27 70W  E-40 100-150-250W
ST(SAP-T) E-27 70W  E-40 100-150-250W
MT(JM-T) E-40 150W
ME(JM-E) E-40 150W

ULIČNA SVETILJKA 70-250W, STAR PC, CL II, IP65, IP44

CL I

Tip-Odsijač
Boja
Sijalica(W)
Masa (kg)
Kat.br.
 
CR-Kućište
Siva
S(SAP) 70W
6.20
40540
CR-Kućište
Siva
S(SAP) 100W
6.40
40541
CR-Kućište
Siva
M-S(JM-SAP) 150W
7.10
40542
CR-Kućište
Siva
S(SAP) 250W
8.74
40543
CR-Kućište
Siva
QE(MBF) 80W
5.80
40544
CR-Kućište
Siva
QE(MBF) 125W
6.20
40545
CR-Kućište
Siva
QE(MBF) 250W
7.20
40546
Staklo-polikarbonat
0.61
60220

Legenda:
CR- Kućište– Svetiljka komplet bez sijalice

Sijalice:
QE(MBF) E-27 80-125W  E-40 250W
SE(SAP-E) E-27 70W  E-40 100-150-250W
ST(SAP-T) E-27 70W  E-40 100-150-250W
MT(JM-T) E-40 150W
ME(JM-E) E-40 150W