PROGRAM ULTRAVIOLENTNE STERILIZACIJE
Suvi ultraviolentni sterilizator

Suvi ultraviolentni sterilizator namenjen je za sterilizaciju pribora,
instrumenata i druge opreme u stomatologiji, hirurgiji, kozmetici, veterini i
svim ostalim oblastima gde se zahteva velika brzina sterilizacije ili gde je
potrebno sterilizovati i plastične ili gumene delove opreme, koji su inače
neotporni na temperaturu.

Vreme sterilizacije je maksimalno 15 minuta (mogućnost podešavanja pomoću
mehaničkog tajmera), a potrošnja samo 30W sa dve UV cevi po 15W,
na talasnoj dužini od 253.7nm.

Sterilizator je ispitan i atestiran od strane Zavoda za zaštitu zdravlja (atest br. 1072/1).


Baktericidne ultraviolentne svetiljke

Ultravioletne svetiljke služe pre svega za sterilizaciju vazduha, a zatim
i predmeta. Ovakva sterilizacija može biti direktna, kada u prostorijama nema ljudi,
i indirektna koja se može primenjivati sve vreme boravka osoblja u prostoriji
koja se steriliše. Prema svakom konkretnom primeru naši stručnjaci će odabrati
optimalno rešenje shodno tehničkim mogućnostima na samom objektu,
dimenzijama prostorije i vrstama aktivnosti koje se obavljaju:
medicinske ustanove, farmacija, skladišta, prehrambena industrija itd.

Svetiljke se izrađuju u dve varijante: snage 15W – BS UV 15W i 30W – BS UV 30W.

Data je i tablica sa relevantnim podacima.

 
BS UV 15W
BS UV 30W
   
Snaga (W)
15
30
Dužina cevi bez nožica (mm)
438
896
Prečnik cevi (mm)
26
26
Grlo
G13
G13
Napon gorenja cevi (V)
53
100


Sterilizacija vode

Firma MLS EXING takođe projektuje i proizvodi sisteme za sterilizaciju vode,
koji rade po istom principu ultraviolentne sterilizacije i to u standardnoj
izvedbi od 0.3 do 5 m/h, kao i prema specijalnim zahtevima naručioca.

Uređaj je ispitan i atestiran od strane Zavoda za zaštitu zdravlja (atest br. 1883/1).